Hlášení škod z pojištění jednotlivců 

Rychlé zpracování

40 % doložených škod uzavřeme do 48 hodin od nahlášení.

Pojistné plnění

Pojistné plnění vyplácíme u 95 % nahlášených škod.

Individuální přístup

Přímá komunikace s likvidátorem, který řeší Vaši škodu.

Jak mohu nahlásit škodu?

Většinu škod můžete nově nahlásit prostřednictvím online formuláře, který významně urychlí zpracování vašeho případu likvidátorem. Důležité je doložit všechny dokumenty, které se k Vaší škodě vztahují nejlépe ihned při hlášení škody. Proto si prosím před nahlášením škody projděte sekci Formuláře a dokumenty pro nahlášení škody níže na této stránce.


V případě cestovního pojištění a nouzové situace, kdy potřebujete zajistit neodkladné zdravotní ošetření nebo vyřídit jinou zdravotní nebo auto asistenci, prosím volejte přímo na linku Asistenční služby a k nahlášení škody online přistupte až po návratu domů.


Online 

Nahlášení škody Vám zabere cca 10 minut. Pro zahájení procesu si prosím připravte: 

 • Číslo pojistné smlouvy 
 • Identifikační údaje pojištěného nebo toho, kdo škodu oznamuje
 • Datum, čas a místo vzniku škody
 • Příčina vzniku škody (popis vzniku události)
 • Předpokládaný rozsah škody (alespoň řádově)
 • Scany nebo čitelné fotografie dokumentů viz Dokumenty ke škodám
 • Číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění
 • Číslo mobilního telefonu
Nahlásit škodu online


Emailem nebo poštou

Pokud nám nemůžete nahlásit škodu online, což upřednostňujeme a výrazně to zrychlí proces likvidace, můžete nám oznámení zaslat i prostřednictvím emailu skody@colonnade.cz nebo nám zaslat dokumenty poštou na adresu:

Colonnade Insurance S.A., organizační složka

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

V sekci Formuláře a dokumenty pro nahlášení škody níže naleznete veškeré informace o tom, jaké dokumenty a formuláře k nahlášení škody požadujeme.

Formuláře a dokumenty pro nahlášení škody


Cestovní pojištění

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 10 nebo 11 - dle typu škodní události.


Asistenční služba:

Asistenční služba Vám poskytne okamžitou pomoc, pokud onemocníte nebo utrpíte úraz mimo území České republiky. Poskytuje 24 hodinovou pomoc 365 dní v roce.

Tel: +420 244 463 875


Jak postupovat, pokud byla cesta zrušena:

 • Pokud byly Vaše lety zrušeny nebo nelze vycestovat, obraťte se na svou cestovní kancelář nebo leteckou společnost a požádejte o změnu termínu nebo refundaci. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, pokud odmítnete nabídnutý voucher jako kompenzaci zrušeného letu.
 • Zrušte ubytování a další objednané služby a snažte se minimalizovat škodu.


Nárok na pojistné plnění v případě zpoždění, ztráty nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů:

 • Skutečnost oznamte příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události.
 • Ztrátu nebo odcizení peněz, pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu max do 24 hodin od dané události (podmínka poskytnutí pojistného plnění). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu.


V případě úrazu:

 • Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a).
 • Pokud jste utrpěl(a) trvalé tělesné poškození, vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 04.


Jak postupovat v případě karantény:

 • V každé zemi platí trochu jiná pravidla karantény. V některých zemích je karanténa nařízena pouze osobě s pozitivním výsledkem testu na Covid-19, jinde musí být v karanténě celá rodina. Dle pojistných podmínek tyto případy nerozlišujeme. Pojištění se může vztahovat i na negativního spolucestujícího, kterému byla nařízena povinná karanténa a/nebo nemůže odcestovat z důvodu vládních nařízení nebo závažných rodinných důvodů (nezletilost, pomoc staršímu spolucestujícímu apod.).
 • Pokud jste v zahraničí byli umístěni do karantény, kontaktujte vaši cestovní nebo leteckou společnost pro změnu rezervace letenek a ubytování. Pojištění Vám bezplatně prodloužíme na celou dobu karantény. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte na adresu travel@colonnade.cz, kde uveďte číslo pojistné smlouvy. Náklady karantény můžete uplatnit po návratu z cesty.

Hlášení škodní události 11 (Oznámení škody z cestovního pojištění)

Stáhnout

Hlášení škodní události 04 (Trvalé tělesné poškození následkem úrazu)

Stáhnout

Hlášení škodní události 10 (Újma z cestovního pojištění k platebním kartám)

Stáhnout
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 15


Asistenční služba:

Asistenční služba Vám poskytne okamžitou pomoc, pokud onemocníte nebo utrpíte úraz na území České republiky. Poskytuje 24hodinovou pomoc 365 dní v roce. Služba je poskytována v českém a anglickém jazyce.

Tel: +420 251 032 835


Jak postupovat v případě škodní události:

 • V případě nemoci nebo úrazu ihned kontaktujte asistenční službu. 
 • V případě úhrady ambulantního ošetření v hotovosti, převodem nebo platební kartou si uschovejte (vyžádejte si) všechny účtenky včetně lékařské zprávy a doložte nám je do 30 dní od vzniku pojistné události.
 • V situacích, které vyžadují okamžitou a urgentní pomoc, vždy nejdříve volejte rychlou záchrannou pomoc, a až poté kontaktujte asistenční službu.

Hlášení škodní události 15 (Oznámení škody z cestovního zdravotního pojištění cizinců)

Stáhnout

Pojištění vozidel

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 01 a podepsaný originál nám zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody.
 • Následně Vám bude přiděleno evidenční číslo škody, pod kterým bude vaše pojistná událost vedena.
 • Na vozidlech provádíme prohlídky poškození. Je tedy třeba oznámit nám  místo uložení vozidla a vozidlo neprodávat před provedením prohlídky.

Dále nám prosím doložte následující dokumenty:

 • Pořizovací doklad vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz – všechny strany)
 • Finanční smlouvu na vozidlo (úvěrová, leasingová či jiná finanční smlouva), pokud to je relevantní
 • Doklad prokazující havarijní pojištění vozidla
 • Doklad o nahlášení/vyšetření škody policií
 • Řidičský průkaz uživatele vozidla v době vzniku škody 
 • Adresa místa uložení poškozeného vozidla včetně kontaktů pro jeho případnou prohlídku 
 • Doklad o výši pojistného plnění primárního pojistitele 
 • Doklad o ukončení šetření policie nebo jiného relevantního vyšetřovacího orgánu státní správy 
 • Doklad o prodeji nebo likvidaci zbytků vozidla

Výše uvedené však neomezuje právo pojistitele žádat další relevantní doklady pro řádné prošetření vzniklé škody.

Hlášení škodní události 01 (EuroGAP/TruckGAP/LeaseGAP)

Stáhnout
 • V případě poruchy, která může zapřičinit další poškození, vozidlo odstavte a dopravte k opravci.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 02 a podepsaný formulář zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody.
 • Nastane-li pojistná událost v zahraničí, je třeba schválit vybraného opravce pojistitelem před započetím opravy.
 • Zjištění závady včetně diagnostiky jde na vrub majitele vozidla.
 • Po registraci škody vám likvidátor zašle seznam potřebných dokumentů k likvidaci škody. 
 • Likvidátor si následně může vyžádat tyto typy dokumentů:
  • Vyjádření opravce k příčině poruchy
  • Předběžnou fakturu nebo položkový rozpočet 
  • Diagnostiku 
  • Servisní historii vozidla 
  • Fotodokumentaci poškozeného dílu                                                         
  • Foto kilometrů na vozidle
  • Technický průkaz 

Hlášení škodní události 02 (AutoCheck)

Stáhnout

Pojištění úrazu a hospitalizace

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 03.
 • Požádejte svého lékaře o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Hlášení škodní události 03 (Sedadla, Hospitalizace úraz/nemoc, Domácí léčení úraz, Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění)

Stáhnout

Zpráva lékaře A (Skupinový úraz, Hospitalizace úraz/nemoc, Domácí léčení úraz, Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění)

Stáhnout
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 04.
 • Požádejte svého lékaře o kopii zdravotní dokumentace z průběhu léčení.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Hlášení škodní události 04 (Trvalé tělesné poškození následkem úrazu)

Stáhnout
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 03 (pro nahlášení úrazu bez trvalých následků).
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 04 (pro nahlášení trvalých následků úrazu).
 • Požádejte svého lékaře o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Hlášení škodní události 03 (Sedadla, Hospitalizace úraz/nemoc, Domácí léčení úraz, Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění)

Stáhnout

Hlášení škodní události 04 (Trvalé tělesné poškození následkem úrazu)

Stáhnout

Zpráva lékaře A (Skupinový úraz, Hospitalizace úraz/nemoc, Domácí léčení úraz, Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění)

Stáhnout

Vaše pojištění úrazu bylo sjednáno zaměstnavatelem/organizací.

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 05.
 • Požádejte svého lékaře o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Hlášení škodní události 05 (Skupinové úrazové pojištění)

Stáhnout

Zpráva lékaře A (Skupinový úraz, Hospitalizace úraz/nemoc, Domácí léčení úraz, Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění)

Stáhnout

Ostatní produkty

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 07.
 • Spolu s formulářem nám prosím zašlete dokumentaci dle typu pojistné události, kterou uplatňujete.


V případě pracovní neschopnosti doložte: 

 • Formulář C Potvrzení zaměstnavatele
 • Formulář Zpráva lékaře B
 • Kopii potvrzení pracovní neschopnosti včetně čísla diagnózy
 • Propouštěcí zprávu z nemocnice, pokud došlo k hospitalizaci
 • Kopie všech platných pracovních smluv včetně dodatků

V případě hospitalizace následkem úrazu či nemoci doložte:

 • Formulář Zpráva lékaře B
 • Propouštěcí zprávu z nemocnice
 • Potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče
 • Potvrzení o pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku

V případě nezaměstnanosti doložte:

 • Kopii ukončované pracovní smlouvy včetně dodatků
 • Kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru
 • Kopii potvrzení o vaší evidenci na Úřadu práce


Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Hlášení škodní události 07 (Pojištění pravidelných plateb)

Stáhnout

Zpráva lékaře B (Pojištění pravidelných plateb)

Stáhnout

Potvrzení zaměstnavatele - formulář C (Pojištění pravidelných plateb)

Stáhnout


 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 06.
 • V případě léčby úrazu/nemoci vašeho mazlíčka prosím doložte zprávu veterináře (formulář D).
 • Přiložte účty/faktury a veterinární zprávy z ošetření.

Hlášení škodní události 06 (Pojištění domácích mazlíčků)

Stáhnout

Zpráva veterináře - formulář D (Pojištění domácích mazlíčků)

Stáhnout
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 08.
 • Spolu s formulářem nám prosím zašlete dokumentaci dle typu pojistné události, kterou uplatňujete:


V případě odcizení peněženky doložte: 

 • Policejní protokol o vloupání či o odcizení vaší peněženky
 • Doklady prokazující výši nákladů spojených s výměnou osobních dokladů a karet
 • Další přiměřené důkazy že došlo k vloupání či loupeži

V případě ztráty či odcizení klíčů doložte: 

 • Policejní protokol o odcizení klíčů
 • Doklady prokazující výši nákladů na zámečníka, výměnu zámků či klíčů

 V případě ztráty či odcizení platební karty:

 • Policejní protokol o odcizení platební karty

Nárok na pojistné plnění Vám vznikne pouze v případě, že jakékoliv vloupání nebo loupež ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin od zjištění.

Hlášení škodní události 08 (Pojištění peněženky, klíčů, platební karty, mobilního telefonu)

Stáhnout
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 08.
 • Odcizení mobilního telefonu nahlaste neprodleně na Policii ČR a zablokujte si svůj telefon u  mobilního operátora nejpozději do 12 hodin od okamžiku, kdy jste se o události dozvěděli.
 • Doložte nám policejní protokol o události.

Hlášení škodní události 08 (Pojištění peněženky, klíčů, platební karty, mobilního telefonu)

Stáhnout
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 09.

Společně s formulářem doložte následující dokumentaci:

 • Policejní protokol v případě vloupání, krádeže či vandalismu
 • V případě požáru dokumentaci o zásahu Hasičského záchranného sboru ČR
 • Přiměřené důkazy prokazující váš nárok ( fotografie, účtenky, faktury)    

Nárok na pojistné plnění Vám vznikne pouze v případě, že jakékoliv vloupání nebo loupež ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin od zjištění. 

Hlášení škodní události 09 (Pojištění domácnosti a odpovědnosti)

Stáhnout

Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 14.

Hlášení škodní události 14 (Pojištění úpadku cestovní kanceláře)

Stáhnout

Často kladené otázky

Škodní události z pojištění fyzických osob vyřizujeme obvykle během 48 hodin od jejich nahlášení, pokud je událost kompletně doložená a bylo možné dokončit šetření. Pokuste se tedy ihned při nahlášení škodní události doložit všechny dostupné doklady prokazující a dokládající tuto škodní událost. Výrazně tím zvýšíte šanci, že právě ta Vaše bude patřit mezi ty, které jsou vyřízeny během 24 hodin.


Pro nahlášení škodní události preferujeme elektronickou cestu. Formulář pro hlášení škod naleznete níže v sekci Dokumenty. Formulář s vyplněnými základními údaji o škodě, spolu se všemi doklady nutnými pro likvidaci, nám zašlete e-mailem. Výrazně tím napomůžete rychlému vyřízení. 

Další možností, která ovšem prodlouží dobu likvidace škodní události, je zaslání vyplněného formuláře spolu se všemi požadovanými doklady poštou na naši adresu.

Seznam obvykle požadovaných dokladů pro daný typ škodní události najdete v příslušné sekci Hlášení škod.

Škodní událost je třeba hlásit bezodkladně. Zákon sice umožňuje nahlásit škodní událost do tří let od jejího vzniku, ale je možné, že při neoznámení škodní události znemožníte pojišťovně šetření události a to může vést ke krácení pojistného plnění a nebo i k odmítnutí. U škodní událostí spojených se zdravím, úrazem či hospitalizací nahlaste škodní událost ihned po skončení léčení, kdy máte k dispozici lékařské zprávy a vyplněné potvrzení od lékaře. V případě škody na Vašem či cizím majetku nahlaste škodní událost okamžitě po jejím zjištění a po provedení fotodokumentace (alespoň fotoaparátem v mobilním telefonu).

U škod na vlastním majetku nebo majetku jiných osob pořiďte okamžitě po škodě fotodokumentaci, která prokáže rozsah a povahu vzniklé škody. Kontaktujte ihned pojišťovnu a pokud to vyžaduje například hygienická nebo jiná situace, tak začněte po zdokumentování odstraňovat následky škody. V ostatních případech počkejte s odstraňováním škody na pokyny likvidátora, který se s Vámi spojí. Likvidátor může podle typu a rozsahu škody schválit zahájení oprav jen podle doložené fotodokumentace nebo může provést prohlídku online vzdáleně. Jen v minimu případů dnes likvidátor navštěvuje místo škody.  

Pokud jste zatím neobdrželi přímý kontakt na likvidátora piště své dotazy na email: skody@colonnade.cz.

Kam mohu poslat rozpor s výší pojistného plnění, když se domnívám, že jsem měl dostat více, nebo kam mohu poslat svou stížnost k zamítnutí škody či k průběhu likvidace?

Pokud jste nespokojeni s výší pojistného plnění a nebo nesouhlasíte se zamítnutím škodní události, kontaktujte přímo likvidátora na emailu uvedeném v dopise, který vám byl zaslán, případně můžete váš rozpor či stížnost poslat na email skody@colonnade.cz a událost bude postoupena k dalšímu prošetření nadřízenému stupni.

Pokud jste nespokojeni s výší pojistného plnění a nebo nesouhlasíte se zamítnutím škodní události, kontaktujte přímo likvidátora na emailu uvedeném v dopise, který vám byl zaslán, případně můžete Váš rozpor či stížnost poslat na email skody@colonnade.cz a událost bude postoupena k dalšímu prošetření nadřízenému stupni.


Jak nahlásit škodu za společnost?


Pracujeme na tom, aby bylo hlášení škod rychlé a jednoduché. V tuto chvíli můžete hlásit online škody ze smluv: 

 • Cestovního pojištění
 • Skupinového pojištění úrazu
 • Pojištění EuroGAP, TruckGAP, LeaseGAP a AutoCheck 


Online nahlášení škody Vám zabere cca 10 minut. Pro zahájení procesu si prosím připravte: 

 • Číslo pojistné smlouvy 
 • Scany nebo čitelné fotografie dokumentů viz Dokumenty ke škodám
 • Číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění
 • Číslo mobilního telefonu
Nahlásit škodu online


Ostatní škodní události nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu na příslušném formuláři Hlášení škodní události a zašlete na email: skody@colonnade.cz.

V sekci Formuláře a dokumenty pro nahlášení škody níže naleznete veškeré informace o tom, jaké dokumenty a formuláře k nahlášení škody požadujeme.

Po registraci škody budete kontaktováni naším likvidátorem, který Vám sdělí další postup.


Formuláře a dokumenty pro nahlášení škody


Skupinové pojištění úrazu

Vaše pojištění úrazu bylo sjednáno zaměstnavatelem/organizací:

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 05.
 • Požádejte svého lékaře o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.
 • V případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu, prosím vyplňte Hlášení škodní události 04.

 

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Hlášení škodní události 05 (Skupinové úrazové pojištění)

Stáhnout

Zpráva lékaře A (Skupinový úraz, Hospitalizace úraz/nemoc, Domácí léčení úraz, Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění)

Stáhnout

Hlášení škodní události 04 (Trvalé tělesné poškození následkem úrazu)

Stáhnout

Majetek a odpovědnost

 • Ihned po vzniku škody zajistěte, aby se škoda nezvětšovala.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 13.
 • Vyčkejte s opravou nebo odstraňováním poškozených věcí na pokyn pojišťovny (netýká se rychle kazících se věcí...).
 • V případě spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, volejte policii (vandalismus, odcizení...).
 • V případě pojištění odpovědnosti neuznávejte nárok poškozeného na náhradu škody ani tuto škodu nehraďte.


Dále nám prosím doložte následující dokumenty a informace dle typu škody:

Dokumenty k pojištění majetku

 • Kopii nabývacích dokladů k odcizeným/poškozeným věcem, výpis z účetní evidence
 • Protokol o oznámení Policii ČR
 • Usnesení PČR
 • Fotodokumentaci škody
 • Kopii faktury za opravy/znovupořízení s položkově rozepsanými pracemi a materiálem
 • Odborný posudek k příčině poškození/neopravitelnosti (servisní zprávu) například u poškozené elektroniky či technologie
 • Soupis všech škod uplatněných po pojišťovně s uvedením částky bez DPH (případně s DPH u neplátce)


Dokumenty k pojištění odpovědnosti

 • Písemné uplatnění škody po vaší společnosti (vznesený nárok)
 • Popis vzniku pojistné události
 • Písemné vyjádření pojištěné společnosti ke vzniklé škodě a její výši
 • Doklady prokazující výši škody (faktury za opravy/znovupořízení s rozepsanými pracemi a materiálem)
 • Fotodokumentaci škody

Hlášení škodní události 13 (Pojištění majetku a technických rizik, Pojištění odpovědnosti)

Stáhnout

Přeprava

 • Ihned po vzniku škody zajistěte, aby se škoda nezvětšovala.
 • Vzniklou škodu ihned zdokumentujte pořízením fotografií poškozených věcí.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 12.
 • Vyčkejte s opravou nebo odstraňováním poškozených věcí na pokyn pojišťovny (netýká se rychle kazících se věcí...).
 • V případě spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, volejte policii (vandalismus, odcizení...).

Dále požadujeme následující dokumenty:

 • Pojistný certifikát (originál)
 • Nákladní list (originál)
 • Komerční zápis (originál)
 • Dodavatelskou fakturu
 • Protokol o škodě vystavený škodním komisařem (tzv. Survey Report - originál)

Hlášení škodní události 12 (Pojištění přepravních rizik)

Stáhnout

Cestovní pojištění

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 10 nebo 11.
 • Nezapomeňte si prosím uschovat originály účtenek a oficiální potvrzení vydaná policií nebo jinými institucemi (lékařská zařízení, přepravci...).

Cestovní pojištění poskytuje velmi široké pojistné krytí mnoha typů škod. Pro likvidaci zpravidla potřebujeme následující doklady:

 • Smlouvu o zájezdu
 • Lékařskou zprávu s podrobným popisem léčby a určením diagnózy
 • Účtenky či jiné doklady za lékařské ošetření a za nákup léků, které jste na cestě museli nakoupit nebo za poškozené či odcizené věci
 • Stornofakturu nebo jiný doklad o zaplacení služby
 • Letenku a palubní či zavazadlový lístek
 • Policejní protokol
 • Potvrzení přepravce PIR
 • Dokumenty prokazující vyřízení reklamace u letecké společnosti
 • Detailní fotodokumentace škody
 • Jakékoliv jiné doklady či dokumenty prokazující vznik škody

Hlášení škodní události 11 (Oznámení škody z cestovního pojištění)

Stáhnout

Hlášení škodní události 10 (Újma z cestovního pojištění k platebním kartám)

Stáhnout

Pojištění vozidel

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 01 a podepsaný originál nám zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody.
 • Následně Vám bude přiděleno evidenční číslo škody, pod kterým bude vaše pojistná událost vedena.
 • Na vozidlech provádíme prohlídky poškození. Je tedy třeba oznámit nám  místo uložení vozidla a vozidlo neprodávat před provedením prohlídky.

Dále nám prosím doložte následující dokumenty:

 • Pořizovací doklad vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz – všechny strany)
 • Finanční smlouvu na vozidlo (úvěrová, leasingová či jiná finanční smlouva), pokud to je relevantní
 • Doklad prokazující havarijní pojištění vozidla
 • Doklad o nahlášení/vyšetření škody policií
 • Řidičský průkaz uživatele vozidla v době vzniku škody 
 • Adresa místa uložení poškozeného vozidla včetně kontaktů pro jeho případnou prohlídku 
 • Doklad o výši pojistného plnění primárního pojistitele 
 • Doklad o ukončení šetření policie nebo jiného relevantního vyšetřovacího orgánu státní správy 
 • Doklad o prodeji nebo likvidaci zbytků vozidla

Výše uvedené však neomezuje právo pojistitele žádat další relevantní doklady pro řádné prošetření vzniklé škody.

Hlášení škodní události 01 (EuroGAP/TruckGAP/LeaseGAP)

Stáhnout
 • V případě poruchy, která může zapřičinit další poškození, vozidlo odstavte a dopravte k opravci.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 02 a podepsaný formulář zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody.
 • Nastane-li pojistná událost v zahraničí, je třeba schválit vybraného opravce pojistitelem před započetím opravy.
 • Zjištění závady včetně diagnostiky jde na vrub majitele vozidla.
 • Opravce vyhodnotí stav vozidla a pojištěný následně informuje pojistitele o typu poruchy. Je-li uvedený díl kryt v rámci vybraného pojistného programu, může být závada po souhlasu likvidátora opravena.
 • Náklady na opravu jsou hrazeny přímo opravci. Je-li to nutné (oprava v zahraničí), je částka za opravu proplacena klientovi na základě předložené faktury.

Dále nám prosím doložte následující dokumenty a informace:

 • Zakázkový list
 • Popis příčiny poruchy
 • Položkový rozpočet opravy
 • Fotodokumentaci (VIN, registrační značka, stav km vozidla, porouchaná součástka před výměnou i po demontáži, namontovaná nová součástka apod.)
 • Jméno a kontakt na opravce, u kterého je vozidlo možné prohlédnout, případně si vyžádat další podklady

Hlášení škodní události 02 (AutoCheck)

Stáhnout