Odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem.

Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran. Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Pojištění environmentálních rizik

Ochrana před ekologickými riziky, které standardní pojistné smlouvy vylučují.

Pojištění poskytuje krytí nákladů na organizaci eventu i ušlý zisk v případě jeho zrušení, odložení nebo přerušení.