Pojištění průmyslových rizik

Pojištění majetku firmy proti škodám způsobeným živly (např. požár, výbuch, vichřice, povodeň atd.), terorismem a jiným škodám způsobeným lidským faktorem (krádež a vandalismus). Kryjeme i finanční ztráty v důsledku přerušení nebo omezení provozu.

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na strojních zařízeních. Možnost připojištění strojního přerušení provozu.

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na jednotlivých elektronických zařízeních nebo souborech elektroniky a výpočetní technice.

Pojištění škod na majetku a odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti se stavební nebo montážní činností. Kryjeme i živelná rizika.