Sjednejte si pojistné krytí pro vaše zásilky nebo odpovědnostní pojištění pro dopravce či zasilatele.

Jedná se o škodové pojištění přepravy "CARGO".

Jednoduché škodové pojištění přepravy vlastního zboží vlastními vozidly po území České republiky.

Pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti silničního dopravce za škodu na nákladu.

Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo přepravní smlouvy.