Cestovní pojištění

V rámci všech variant nabízeného pojištění je automaticky sjednáno i pojištění odpovědnosti s limitem minimálně 100 000 Eur podle sjednané varianty. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody na sjezdovce, jen pokud máte sjednané připojištění na zimní sporty.

Potvrzení Vám rádi vystavíme i ve formě certifikátu (v angličtině). Stačí nás kontaktovat emailem na: travel@colonnade.cz a v žádosti o vydání certifkátu uvést číslo uzavřené pojistné smlouvy a jména osob, pro které si přejete potvrzení vystavit.

Léčebné výlohy včetně Covid-19 jsou zahrnuty ve všech variantách cestovního pojištění, a to bez spoluúčasti. Maximální limit je 5 mil. Kč.

Automaticky ho neobdržíte. Certifikát v angličtině Vám rádi vystavíme, stačí poslat žádost na travel@colonnade.cz s uvedením čísla smlouvy.

Pojištění karantény je součástí všech variant pojištění.

Ano, pokud bude partner pozitivní, stejně jako při nemoci a hospitalizaci, budeme krýt náklady také spolucestující osobě.

To se bohužel může stát, ale nemusíte mít obavy. Veškerá opatření platí ke dni odjezdu.

Kontaktujte nás na travel@colonnade.cz a my Vám ve většině případů rádi vyhovíme. Smlouvu pak sjednáte jako návaznou - původní smlouvu již nelze měnit.

Hlášení škod

Škodní události z pojištění fyzických osob vyřizujeme obvykle během 48 hodin od jejich nahlášení, pokud je událost kompletně doložená a bylo možné dokončit šetření. Pokuste se tedy ihned při nahlášení škodní události doložit všechny dostupné doklady prokazující a dokládající tuto škodní událost. Výrazně tím zvýšíte šanci, že právě ta Vaše bude patřit mezi ty, které jsou vyřízeny během 24 hodin.


Pro nahlášení škodní události preferujeme elektronickou cestu. Formulář pro hlášení škod naleznete níže v sekci Dokumenty. Formulář s vyplněnými základními údaji o škodě, spolu se všemi doklady nutnými pro likvidaci, nám zašlete e-mailem. Výrazně tím napomůžete rychlému vyřízení. 

Další možností, která ovšem prodlouží dobu likvidace škodní události, je zaslání vyplněného formuláře spolu se všemi požadovanými doklady poštou na naši adresu.

Seznam obvykle požadovaných dokladů pro daný typ škodní události najdete v příslušné sekci Hlášení škod.

Škodní událost je třeba hlásit bezodkladně. Zákon sice umožňuje nahlásit škodní událost do tří let od jejího vzniku, ale je možné, že při neoznámení škodní události znemožníte pojišťovně šetření události a to může vést ke krácení pojistného plnění a nebo i k odmítnutí. U škodní událostí spojených se zdravím, úrazem či hospitalizací nahlaste škodní událost ihned po skončení léčení, kdy máte k dispozici lékařské zprávy a vyplněné potvrzení od lékaře. V případě škody na Vašem či cizím majetku nahlaste škodní událost okamžitě po jejím zjištění a po provedení fotodokumentace (alespoň fotoaparátem v mobilním telefonu).

U škod na vlastním majetku nebo majetku jiných osob pořiďte okamžitě po škodě fotodokumentaci, která prokáže rozsah a povahu vzniklé škody. Kontaktujte ihned pojišťovnu a pokud to vyžaduje například hygienická nebo jiná situace, tak začněte po zdokumentování odstraňovat následky škody. V ostatních případech počkejte s odstraňováním škody na pokyny likvidátora, který se s Vámi spojí. Likvidátor může podle typu a rozsahu škody schválit zahájení oprav jen podle doložené fotodokumentace nebo může provést prohlídku online vzdáleně. Jen v minimu případů dnes likvidátor navštěvuje místo škody.  

Pokud jste zatím neobdrželi přímý kontakt na likvidátora piště své dotazy na email: skody@colonnade.cz.

Kam mohu poslat rozpor s výší pojistného plnění, když se domnívám, že jsem měl dostat více, nebo kam mohu poslat svou stížnost k zamítnutí škody či k průběhu likvidace?

Pokud jste nespokojeni s výší pojistného plnění a nebo nesouhlasíte se zamítnutím škodní události, kontaktujte přímo likvidátora na emailu uvedeném v dopise, který vám byl zaslán, případně můžete váš rozpor či stížnost poslat na email skody@colonnade.cz a událost bude postoupena k dalšímu prošetření nadřízenému stupni.

Pokud jste nespokojeni s výší pojistného plnění a nebo nesouhlasíte se zamítnutím škodní události, kontaktujte přímo likvidátora na emailu uvedeném v dopise, který vám byl zaslán, případně můžete Váš rozpor či stížnost poslat na email skody@colonnade.cz a událost bude postoupena k dalšímu prošetření nadřízenému stupni.

Obecné

Ne, Colonnade nemá v rámci ČR pobočky. Pojištění je možné sjednat online nebo telefonicky, v některých případech na základě poptávky zaslané emailem. Centrála společnosti se nachází na Praze 4 (Na Pankráci 1683/127).

Aktuální volné pozice naleznete v sekci Kariéra v Colonnade.


Pro nahlášení škodní události preferujeme elektronickou cestu. Formulář pro hlášení škod naleznete níže v sekci Dokumenty. Formulář s vyplněnými základními údaji o škodě, spolu se všemi doklady nutnými pro likvidaci, nám zašlete e-mailem. Výrazně tím napomůžete rychlému vyřízení. 

Další možností, která ovšem prodlouží dobu likvidace škodní události, je zaslání vyplněného formuláře spolu se všemi požadovanými doklady poštou na naši adresu.

Seznam obvykle požadovaných dokladů pro daný typ škodní události najdete v příslušné sekci Hlášení škod.

V případě nespokojenosti s našimi službami máte právo na podání stížnosti. Celý postup naleznete v sekci Postup řešení stížností.

Škodní události z pojištění fyzických osob vyřizujeme obvykle během 48 hodin od jejich nahlášení, pokud je událost kompletně doložená a bylo možné dokončit šetření. Pokuste se tedy ihned při nahlášení škodní události doložit všechny dostupné doklady prokazující a dokládající tuto škodní událost. Výrazně tím zvýšíte šanci, že právě ta Vaše bude patřit mezi ty, které jsou vyřízeny během 24 hodin.

  • Pro dotazy k pojištění úrazu a nemoci, domácnosti či osobních věcí napište na klient@colonnade.cz.
  • Pro dotazy a poptávky k cestovnímu a úrazovému pojištění, pojištění sedadel, EVENT či Online Truck napište na travel@colonnade.cz.
  • Pro dotazy a poptávky k pojištění vozidel napište na autopojisteni@colonnade.cz.
  • Pokud máte dotaz ke konkrétnímu produktu pro společnost napište na poptavky@colonnade.cz.
  • Potřebujete-li nahlásit škodní událost či se poradit s našimi likvidátory napište na skody@colonnade.cz.
  • V případě všeobecného dotazu prosím napište na info@colonnade.cz.

Pokud jste zatím neobdrželi přímý kontakt na likvidátora piště své dotazy na email: skody@colonnade.cz.

Kam mohu poslat rozpor s výší pojistného plnění, když se domnívám, že jsem měl dostat více, nebo kam mohu poslat svou stížnost k zamítnutí škody či k průběhu likvidace?

Pokud jste nespokojeni s výší pojistného plnění a nebo nesouhlasíte se zamítnutím škodní události, kontaktujte přímo likvidátora na emailu uvedeném v dopise, který vám byl zaslán, případně můžete váš rozpor či stížnost poslat na email skody@colonnade.cz a událost bude postoupena k dalšímu prošetření nadřízenému stupni.

U škod na vlastním majetku nebo majetku jiných osob pořiďte okamžitě po škodě fotodokumentaci, která prokáže rozsah a povahu vzniklé škody. Kontaktujte ihned pojišťovnu a pokud to vyžaduje například hygienická nebo jiná situace, tak začněte po zdokumentování odstraňovat následky škody. V ostatních případech počkejte s odstraňováním škody na pokyny likvidátora, který se s Vámi spojí. Likvidátor může podle typu a rozsahu škody schválit zahájení oprav jen podle doložené fotodokumentace nebo může provést prohlídku online vzdáleně. Jen v minimu případů dnes likvidátor navštěvuje místo škody.  

Kontaktujte nás emailem na klient@colonnade.cz s žádostí o zrušení pojistné smlouvy. V předmětu emailu prosím uveďte číslo smlouvy.

Ano, pojištění Event můžete zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem.

Škodní událost je třeba hlásit bezodkladně. Zákon sice umožňuje nahlásit škodní událost do tří let od jejího vzniku, ale je možné, že při neoznámení škodní události znemožníte pojišťovně šetření události a to může vést ke krácení pojistného plnění a nebo i k odmítnutí. U škodní událostí spojených se zdravím, úrazem či hospitalizací nahlaste škodní událost ihned po skončení léčení, kdy máte k dispozici lékařské zprávy a vyplněné potvrzení od lékaře. V případě škody na Vašem či cizím majetku nahlaste škodní událost okamžitě po jejím zjištění a po provedení fotodokumentace (alespoň fotoaparátem v mobilním telefonu).

Ano, avšak schůzku si prosím domluvte předem telefonicky.

Pojištění stornopoplatků

Při řešení škody bereme v úvahu to, že děti nemohou odjet bez rodičů a tak podobně.

Sečtěte si náklady za všechny předem zaplacené služby. Náklady, které nepodléhají stornopoplatkům pojišťovat nemusíte.

Online Truck

Ano, pojištění sjednáte jednoduše online na našem webu. Pojištění je vázáno na jméno pojištěného.

Ano, léčebné výlohy v souvislosti s Covid-19 jsou kryty do výše limitu léčebných výloh ve variantě Pop a Rock. Karanténu lze připojistit.

Ano, za příplatek lze připojistit spolujezdce  do výše léčebných výloh.

Pojištění je sjednáno na období 1 roku bez automatického prodloužení.

EVENT Úrazové pojištění akcí, pro děti EVENT Junior

Ano, pojištění Event můžete zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem.

Pojistná smlouva vzniká zaplacením, pojištění tedy můžete aktivovat během pár minut.

Ano, po sjednání pojištění lze měnit jak pojištěné osoby, tak i počty osob. Rozdíly můžeme vyúčtovat až následně.

Úrazové pojištění

Pojištění pro případ závažných úrazů

Detailní přehled všech úrazů naleznete v oceňovací tabulce, která je ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení”.

Každá pojištěná osoba si může na základě žádosti určit konkrétní obmyšlenou osobu, které bude pojistné plnění po jeho smrti vyplaceno. V případě, že obmyšlená osoba není stanovena, pojistné plnění bude vyplaceno formou dědického řízení.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.


Pojištění zlomenin, popálenin a vnitřních poranění

Ne, pro vyplacení pojistného plnění postačí zaslat kopii lékařské zprávy a vyplněný formulář o nahlášení škodní události. Plnění je vyplaceno ihned po uznání nároku.

U nás předem přesně víte, jak vysoké pojistné plnění bude. Konkrétní plnění daných úrazů naleznete v rozsahu pojistného krytí, které je součástí pojistných podmínek.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.


Pojištění pobytu v nemocnici následkem úrazu

Pokud v případě hospitalizace následkem úrazu strávíte alespoň 24 hodin na nemocničním lůžku, pojistné plnění bude vyplaceno zpětně od 1. dne.

Ano, pokud víte, že budete dlouhodobě hospitalizován/a, můžete si o pojistné plnění zažádat již v průběhu léčby.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.


Hospitalizace a domácí léčení následkem úrazu

Ano, pokud lékař doporučí domácí léčbu po propuštění z nemocnice, uhradíme Vám až 21 dnů domácího léčení v pojistném roce.

Pokud v případě hospitalizace následkem úrazu strávíte alespoň 24 hodin na nemocničním lůžku, pojistné plnění bude vyplaceno zpětně od 1. dne.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.


Pojištění nemoci

Pojištění při pobytu v nemocnici následkem úrazu a nemoci

Čekací lhůta je doba od počátku pojištění, během které Vám nebude vyplaceno pojistné plnění v případě pojistné události. Tato lhůta se vztahuje pouze na nemoc a trvá 60 dní.

Pokud v případě hospitalizace následkem úrazu strávíte alespoň 24 hodin na nemocničním lůžku a v případě hospitalizace následkem nemoci aslespoň 72 hodin, pojistné plnění bude v obou případech vyplaceno zpětně od 1. dne.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.


Pojištění pro případ ženské rakoviny

Čekací lhůta je doba od počátku pojištění, během které Vám nebude vyplaceno pojistné plnění v případě pojistné události. Tato lhůta u programu pojištění pro případ ženské rakoviny trvá 90 dní.

Pokud Vašim rodičům či sourozencům byla diagnostikována rakovina před dosažením 60 let věku, nemůžeme Vás bohužel do programu zahrnout.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.


Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci a domácí léčení následkem úrazu

Čekací lhůta je doba od počátku pojištění, během které Vám nebude vyplaceno pojistné plnění v případě pojistné události. Tato lhůta se vztahuje pouze na nemoc a trvá 60 dní.

Pokud v případě hospitalizace následkem úrazu strávíte alespoň 24 hodin na nemocničním lůžku a v případě hospitalizace následkem nemoci aslespoň 72 hodin, pojistné plnění bude v obou případech vyplaceno zpětně od 1. dne.

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

Ano, v případě, že máte uzavřeno ještě jiné úrazové pojištění, výplaty pojistného plnění se sčítají.