Úrazové, osobní a pojištění nemoci pro každého. Pojistěte si hospitalizaci, domácí léčení, pravidelné platby či mobilní telefon a klíče.

Pojištění pro případ smrti a trvalého tělesného poškození následkem úrazu.

Pojištění pro nejběžnější úrazy, které se nám stávají při každodenních činnostech a zálibách.

Finanční jistota v případě hospitalizace následkem úrazu.

Pojištění jakéhokoliv úrazu či nemoci s vysokými částkami pojistného krytí.

Denní odškodné v případě hospitalizace i domácího léčení následkem úrazu.

Pojištění při pobytu v nemocnici doplněno o denní odškodné v případě domácího léčení úrazu.

Pojištění zajistí finanční stabilitu v nelehké životní situaci.

Garance pravidelného příjmu až po dobu 6 měsíců.

Úhrada nákladů za odcizení peněženky, ztrátu nebo odcizení klíčů či zneužití platební karty.

Úhrada nákladů za odcizení nebo za neoprávněné užití mobilního telefonu.